Bunnik Odijk Werkhoven

Geen Coalitiebijeenkomst in 2020

Coalitie voor de Mensenrechten Bunnik

 

Bunnik, 1 september 2020

 

Gewaardeerde belangstellenden van de Coalitie voor de Mensenrechten,

 

Sinds 2001 is de Vredesweek in de maand september voor onze werkgroep Coalitie voor de Mensenrechten de periode waarin wij een bijeenkomst organiseren om met elkaar een actueel maatschappelijk thema te bespreken in het kader van een of enkele artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

Vorig jaar stond de vraag centraal op welke manier Mensenrechten worden gerespecteerd in een digitale samenleving. In 2018 ging het om de vraag hoe het recht op migratie is terug te vinden als Mensenrecht. In de bijgevoegde folder voor onze bijeenkomst van 2019 kunt u lezen welke andere thema’s sinds 2001 besproken zijn.

 

De voorbereidingen van onze werkgroep voor een bijeenkomst in september beginnen gewoonlijk in november van het voorafgaande jaar.

Voor 2020 kozen wij in november vorig jaar voor het thema ‘Klimaat en Milieu’ met als vraag welke rechten maar ook welke verplichtingen er voor burgers op dit gebied zijn volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In januari en februari hadden wij al contacten met potentiële sprekers maar in maart besloten wij vanwege de wereldwijde Corona Covid 19 crisis onze voorbereiding voorlopig stil te leggen.

 

Inmiddels hebben we vanwege de voorschriften om de epidemie te bestrijden moeten besluiten om dit jaar geen bijeenkomst te organiseren. Wij houden het thema vast en zullen ons richten op de Vredesweek in september 2021.

 

Met iedereen hopen wij van harte dat het virus de komende maanden effectief bestreden kan worden en dat bijeenkomsten zoals die van onze werkgroep weer mogelijk worden. Wanneer wij in overleg met de burgemeester van Bunnik, die onze bijeenkomsten altijd opent, kunnen besluiten om onze activiteiten weer voort te kunnen zetten, zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte brengen. Eens zullen wij graag met u het thema Klimaat en Milieu in relatie tot Mensenrechten graag bespreken.

 

Met vriendelijke groet,

Arda Mensink

Naghmeh Badcoubei

Heleen Broekema

Ted Strop – von Meijenfeldt

Daco Coppoolse

Paul Mercken

Rob de Coole

  • Laatste wijziging 1 april 2021.