Amnesty groep Bunnik

Welkom op de website van Amnesty Bunnik

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty zet zich in voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Door onderzoek, actie, lobby, bewustwording en samenwerking worden mensenrechten onder de aandacht gebracht. Het gaat onder meer om het recht op leven, het recht niet te worden gemarteld, het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en het recht niet te worden gediscrimineerd. Uitgebreide informatie over het werkterrein van Amnesty is te vinden oip de landelijke website www.amnesty.nl

In de gemeente Bunnik (Bunnik - Odijk - Werkhoven) is geen basisgroep meer actief. Wel worden nog diverse activiteiten georganiseerd. 

Wil je iets doen? Kijk bij Actief Lid worden of Wat doen wij in Bunnik en neem contact op.

Wil je financieel bijdragen? Maak een bedrag over op rekening NL36TRIO0197677630 t.n.v. Amnesty 191 Bunnik