Bunnik Odijk Werkhoven

Bijeenkomst 16-09-2019

Vrijheid en gelijkheid in de digitale samenleving

 

Nieuwe technologieën zijn alom tegenwoordig in onze digitale samenleving. Ze maken het mogelijk om contacten te leggen met anderen, om bepaalde ziektes te detecteren, om te zoeken op het internet, om interessante films, boeken en muziek te vinden, om fraude op te sporen, enzovoort. Tegelijkertijd hebben ze een donkere kant. Dat geldt vooral voor technologieën die worden aangestuurd door algoritmes. Algoritmes hebben een aantal bijzondere kenmerken waardoor hun inzet een risico kan vormen bezien vanuit onze fundamentele rechten en vrijheden. Bijna ongemerkt kunnen algoritmes discrimineren en ze kunnen onze keuzevrijheid en ons gedrag beïnvloeden. Vanwege hun belang voor de digitale samenleving is het belangrijk om stil te staan bij zowel de voordelen als de schaduwzijden van algoritmes. In deze lezing wordt daarom uitgelegd wat algoritmes zijn en welke kenmerken maken dat hun invloed zo groot is. Aan de hand van voorbeelden wordt vervolgens ingegaan op de impact van algoritmes op onze mensenrechten, zoals vrijheid en gelijkheid.

 

Janneke Gerards zal de bijeenkomst verzorgen in het gemeentehuis van Bunnik op maandagavond 16 september vanaf 20.00 uur. Toegang gratis. Voor een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten zal een mandje klaar staan.

 

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten bij de Universiteit Utrecht, directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en programmaleider van de Legal Research Master. Sinds 2015 is zij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen. Buiten de universiteit is zij onder meer actief als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof in Den Haag, als lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en als lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad. Gerards’ onderzoek richt zich op fundamentele rechten, gelijke behandeling, rechterlijke argumentatie en constitutioneel recht. Een belangrijke focus is daarnaast de impact op grondrechten van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals de platformeconomie en nieuwe technologieën.

 

 Foto Janneke Gerards

  • Laatste wijziging 1 april 2021.